Misija i vizija

GOLF-ŠPED

Kvalitetan proizvod i kvalitetna usluga transporta uz najoptimalnija i najkvalitetnija rešenja za realizaciju Vaših projekata.

Kompanija GOLF-ŠPED već preduzima sve neophodne korake kako bi vrhunskim kvalitetom i profesionalnom uslugom zauzela lidersku poziciju u oblasti prodaje i transporta kamenog agregata, tucanika, frakcije i uglja.

Naša vizija pre svega je efikasan, stabilan i društveno odgovoran poslovi sistem

Od osnivanja kompanije pre više od 30 godina, kompanija se razvijala vrlo dinamično, prelazeći mnoge nacionalne granice u vidu partnerske saradnje sa kompanijama iz regiona. I u budućnosti nam je cilj uspešan rast kako na teritoriji Republike Srbije tako i čitavog regiona. Pritom smo sebi odredili jasnu viziju da budemo najbolje integrisani ponuđač objedinjene usluge prodaje i transporta kamenog agregata i tucanika za bilo koje svrhe.

Ideje konstantnog profesionalnog pristupa svakom segmentu poslovanja je ono sa čim se rukovodimo u pravom smislu naše misije što nam predstavlja najbitniju smernicu u svakodnevnom radu.

Za naše klijente i poslovne partnere ova izjava o misiji služi kao važan znak koji će im pokazati da smo kompanija koja je usmerena ka budućnosti, koja ima jasnu viziju i koja im nudi kvalitetan proizvod i usluge dokazane na tržištu građevinske industrije.

Unapređenje logistike, proširivanje asortimana i stalno poboljšanje kvaliteta prodaje, usluga i proizvodnje

Jedan od važnijih segmenata naših ciljeva jeste dostizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja uz potpuno zadovoljenje zahteva kupca kvalitetnom proizvoda i vrhunskim kvalitetom svojih usluga.

Takodje jedan od značajnih ciljeva je orjentisanost ka kupcima praćenjem njihovih zahteva, unapređenje logistike, proširivanjem asortimana i stalno poboljšanje kvaliteta prodaje, usluga i proizvodnje. Stojimo otvoreni za sve zainteresovane strane – kupce, dobavljače i zaposlene.

Dostizanje izvozne sposobnosti naše kompanije predstavlja dodatno učvršćivanje pozicije lidera na našem području uz pokrentanje novih investicija.

Brojevi koji govore o nama

Ukratko
1

TRANSPORTNIH VOZILA NOVIJE GENERACIJE

0+

GODINA SA VAMA

0+

TONA AGREGATA ISPORUČENIH U 2021.