O NAMA Vršimo prodaju i prevoz kamenih agregata, kamena tucanika i frakcije za sve Vaše potrebe u zemlji i inostranstvu. Prodaja i prevoz
kamenog agregata,
kamena tucanika i
frakcije
USLUGE
VOZNI PARK Posedujemo 45 transportnih vozila novije generacije sa konstantnim usavršavanjem našeg voznog parka. 45 transportnih
vozila novije
generacije
KONTAKT GOLF-ŠPED uz zaokružen logistički proces obezbeđuje i direktno praćenje vozila putem GPS-a. U najkraćem roku,
možete dobiti
materijal na
željenu adresu
KLIJENTI Imamo preko 1000 zadovoljnih klijenata sa dugogodišnjim učešćem u mnogim značajnim kapitalnim investicijama na teritoriji Republike Srbije i regiona. Učešće u
najznačajnijim
kapitalnim projektima
u Republici Srbiji
NOVOSTI U 2022. godini
isporučili smo
preko 1.200.000
tona agregata
Takodje vršimo prevoz svih vrsta žitarica, pšenice, kukuruza, uljane repice, soje, ječma itd.
USLUGE Autoprevoznicka radnja „Golf-Šped“ od 1991 godine vrši prevoz rasutih materijala u zemlji i inostranstvu modernim prevoznim sredstvima. Vaš siguran partner
sa više od 30 godina
profesionalizma i
kvaliteta

Usluge

Vršimo prodaju i prevoz kamenih agregata, kamena tucanika za sve Vaše potrebe...

Klijenti

Pogledajte u nastavku jedean deo naših dugogodišnjih klijenata...

Vozni park

Posedujemo moderan vozni park sa 45 transportnih vozila novije generacije...
Prevoz rasutih materijala u zemlji i inostranstvu.

Vršimo prodaju i prevoz kamenih agregata, kamena tucanika za sve Vaše potrebe.

U najkraćem roku, možete dobiti materijal na željenu adresu.

Autoprevoznička radnja „Golf-Šped“ od 1991 godine vrši prevoz rasutih materijala u zemlji i inostranstvu modernim prevoznim sredstvima.

Posedujemo 45 transportnih vozila novije generacije.

Vršimo prodaju i prevoz kamenih agregata, kamena tucanika za sve Vaše potrebe.
Sve vrste tucanika, kamenog agregata 0/31.5mm 0/63mm, 31/63mm, 63-120mm, sve vrste frakcije 0/2mm, 2/4mm, 4/8mm, 8/16, 16/32. Pored kamenog agregata vršimo i transport uglja.

Takođe vršimo prevoz svih vrsta žitarica, pšenice, kukuruza, uljane repice, soje, ječma itd. 

Atest za sve kamene agregate

Za sve agregate posedujemo odgovaraju atest izdat od Instituta za puteve Ad Beograd.

CMR osiguranje

Posedujemo puno CMR osiguranje od odgovornosti za štete na robi i štete pričinjene trećim licima.

GPS praćenje

U mogućnosti smo da Vam pružimo direktno praćenje vozila putem GPS-a.

ISO Sertifikati

Posedujemo ISO SERTIFIKATE, SRPS ISO 9001:2015 SRPS OHSAS 18001:2007, SRPS ISO 14001:2004 izdate od ISOQAR Ltd, Cobra Court, 1 Blackmore Road Stretford, Mančester, M32 0QY, UK.

ISO 14001:2004
ISO 14001:2004
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
QMS

ISO standardi

ISO 9001:2015 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Naša firma shvatajući značaj QMS-a donela je odluku o implementaciji zahteva standarda ISO 9001:2015 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, transport nafte i naftnih derivata i rasutih materijala u domaćem i međunarodnom drumskom transportu, izvršila je sve neophodne pripreme, počela da primenjuje i da generiše sve zahteve navedenog standarda, što je za rezultat imalo uspešnu sertifikaciju i izdavanje sertifikata koji potvrđuje da primenjujemo i održavamo sve zahteve standarda sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Sertifikaciju je sprovelo renomirano sertifikaciono telo ISOQAR ltd. Manchester M32 0QY, United Kingdom. Ovo je još jedan od elemenata koji potvrđuje uređenost, stručnost i tačnost našeg sistema.

Posedovanje sertifikata ISO 9001:2015 ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, koji Vam dostavljamo u prilogu, biće signal našim kupcima, partnerima i široj zajednici da kontinuirano proizvodimo kvalitet i da će od nas uvek dobijati uslugu ugovorenog kvaliteta u ugovoreno vreme i na ugovorenom mestu (koncept Just-in-time).

Vršimo prevoz svih vrsta žitarica, pšenice, kukuruza, uljane repice, soje, ječma itd.

Vršimo organizovani prevoz svih vrsta žitarica, pšenice, kukuruza, uljane repice, soje, ječma itd. u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije.

GOLF-ŠPED je pouzdan partner sa stabilnom tržišnom pozicijom i tradicijom od 3 decenije, sa godišnjim prometom 2021. godine od preko 1.000.000 tona agregata. Naše aktivnosti usmerene su ka unapređenju postojećeg kvaliteta usluga prevoza, logistike, učvršćivanju poverenja i proširenju saradnje sa poslovnim partnerima.

Prevozimo Vaše proizvode pouzdano, brzo i efikasno, vodeći maksimalno računa o interesima i potrebama Vaše kompanije.

Brojevi koji govore o nama

Ukratko
1

TRANSPORTNIH VOZILA NOVIJE GENERACIJE

0+

GODINA VAŠ POUZDAN PARTNER

0+

TONA AGREGATA ISPORUČENIH U 2021.

GOLF-ŠPED

Društveno odgovorni punih 30 godina.

GOLF-ŠPED je kompanija koja u potpunosti prepoznaje značaj i neophodnost društveno odgovornog ponašanja i nastoji da ukupnom etikom svog poslovanja ostvari poziciju poštovanog člana društvene zajednice kojoj pripada.

KLIJENTI KLiJENTI

Jedan deo naših klijenata

Brzi upit

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, budite slobodni i kontaktirajte nas putem brzog upita / kontakt forme.